Tuesday, September 24, 2013

Tomasz Jastrun i Krzysztof Śliwiński for GAGA magazine